OZ založené v roku 2000
Reg. číslo VVS/1-900/90-17670
corpus

Asociácia CORPUS

Čmelíkova 9, 821 03 Bratislava

IČO 36067130

< nora.nmcode@gmail.com
+421 905 181893
> kristina.karaskova@gmail.com
+421 907 036567